سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: بقایی

“کشتیبان را سیاست دگر آمد ” پشت پرده دستگیری ” مرتضوی ” ، ” مشایی و بقایی

   نزدیک به دوسال پیش که ” مرتضوی “پایش به دادگاه باز شد ،  در همین سایت ” کاوه فرزند ملت “ مقاله ای نوشته و به او توصیه شد که قبل از اینکه دستگیر و احتمالا به سرنوشت ” سعید امامی ” دچار شده که ممکنست  اورا  در زندان ” واجبی خور ” کنند… Read More ›

” مشایی “نقشه فرار ” بقایی را با خود به زندان برد

  طنز  روزهای نوروزی  

“بقایی ” ،”آحمدی نژاد” و “مشایی” قبل از حذف و حصرو یا شاید هم قتل اسرار نظام را فاش کنند .

    اعتراض “بقایی” به بیعدالتی های نظام  ، آتشی دیگر  در خیمه گاه ولایت . چهره تکیده اش خبر از سختی های دوران اسارتش دارد ، اعتصاب غذا ، وضعیت بد تغذیه وگفتن از  سلول هایی که برای یک یا دو زندانی در نظر گرفته شده و گاه پذیرای 6-5 نفر است .  … Read More ›

Start here