سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: بقول تاجیکها ما ” تبر مسلمان ” هستیم

آیا ایرانیان روزی انتقام خود را از حمله خانمان سوز اعراب خواهند گرفت ؟ آیا اسراییل روزی به آرزوی ” از نیل تافرات ” خواهد رسید ؟ .

Will the Iranians one day take revenge on the Arab invasion? Will Israel someday achieve the “wish of the  from  Nile to the  Euphrates “? در نبرد برای سرنگون کردن ج.ا. هدف ما نباید بازگشت به سنتهای نیاکان و فرهنگ باستانی که آن خود نیز نوعی بنیادگرایی است که باید ارتقای سنتها و فرهنگ باستانی… Read More ›

Start here