سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: بنیاد گرایی

نبرد” شاهنامه “و” مفاتیح” در صحنه سیاست درداخل و در اپوزیسیون ،هیاهوی بسیار برای هیچ

بنیاد گرایی در کشور ما تنها در شکل ” بنیاد گرایی دینی ” ظاهر نمی شود  ، شکل دیگر بنیادگرایی که آن نیز ماهیتی ضد مدرن دارد ” بنیاد گرایی تاریخی ” است طرفداران ” سنتگرایی دینی ” رهبرخود را ” قدیس ” می دانند و  به او لقب ” امام ” داه اند و… Read More ›

برخورد قهرمان المپیک “مسلما ن بنیاد گرا ” با خانم بیکینی پوش حا مل مد ا لهای ا لمپیک.

   به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید اگر مسلمانا ن افرا طی فقط  در پی ا جرای احکام و مقررات مذهبی بنیاد گرایانه شخصی خود باشند ، کسی  به  آنان کاری ندارد    اگر مسلمانا ن افرا طی فقط  در پی ا جرای احکام و مقررات مذهبی بنیاد گرایانه شخصی خود باشند ، کسی… Read More ›

Start here