سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید

عکس های وسوسه بر انگیز “نعیما طاهری ” نوه “خمینی” با کشف حجاب کامل در کانادا

به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید   اگر خانواده این فرد که با پولهای دزدیده شده از اموال عمومی ، به کانادا  رفته است ، زن و دخنر مردم را در ایران ، برای اینکه روسری اشان کمی عقب تر رفته است دستگیر و تحقیر نمی کردند ، زندگی خصوصی ایشان و عکس… Read More ›

در باره من

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید  **************************************************************** در این باره بیشتر بخوانید نفرت پراکنی و درغگویی را بس کنید ! جوابیه « ناصر یاراحمدی »( کاوه فرزند ملت )  به اعلامیه دو سازمان « راه کارگر »‌ **************************************************************** همه کلماتی که برنگ آبی نوشته شده است ؛ تغییراتی است که اخیرا در متن اعمال… Read More ›

Start here