سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: تظاهرات و نا آرامی ها درشنبه 13/05/1397

گزارش تظاهرات و نا آرامی ها درروز شنبه 13/05/1397 مطابق 04/08/2018

در این روز شعارها سیاسی تر بود . دیگر از تظاهرات صنفی با تاکید بر خواسته های گروهی خبری نیست . در قم دو شعار مرگ بر حزب الله و مرگ بر دیکتاتور شنیده شد . از شعارها با مضامین مذهبی و رضا شاه خبری نبود .  شعارهای ضد دولت روحانی در این روز شنیده… Read More ›

Start here