سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: جبهه های جنگ

“پرستو” اسم رمز ” زنا ن شهدای جنگ ” که بعنوان طعمه ” جنسی ” به کار گرفته می شدند .

    از جمله قربانیان ” پرستو” ها ، علی جنتی ، عطاالله مهاجرانی و محمد علی ابطحی بوده اند . تازه ترین رسوایی  در نظام فقها که از پرده بدر افتاده ، استفاده از زنان بی سرپرست شهدای جنگ بعنوان کارمندان ” وزارت اطلاعات ” و برای ماموریت های ” ویژه ” بوده است… Read More ›

Start here