سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: جشن عرئسی

بوسه پدر داماد بر لبان نوعروس حادثه آفرید

 در یک جشن عروسی در جنوب چین ، پدر عروس که ظاهرا مست بوده است ، بنا گاه شروع به بوسیدن  لبان نوعروس پسر خودمی کند و داماد و خویشان  عروس را به واکنش وا می دارد که  جشن عروسی را به  به  صحنه  جنگ و درگیری تبدیل می کند . این پدر معذرت خواهی… Read More ›

Start here