سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: جن اومده

سکسی ترین نوع جن گیری یک “ملا ” که تا کنون دیده اید

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید    تا ” ابله ” در جهان و جود دا رد  ، . شارلاتان  در امور خود در نمی ماند  هی  می گوید ” حکم با خدا ” و  هی  زن بیچاره را فشار می دهد    می گویند تا ” ابله ” در جهان و جود دا… Read More ›

Start here