سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: ” ج.ا.” در بازی کردن با ” ثبات منطقه ” با آتش بازی می کند !

” ج.ا.” در بخطرانداختن ” ثبات منطقه ” با آتش بازی می کند !

اکنون دیگر روزها و ماهها از آن زمان که ” ج.ا.” با ادعای مبارزه با ” داعش ” خود را ضامن امنیت منطقه می نامید گذشته است ، اکنون دیگر سالها از آن زمانی که حکومت اسلامی ، خود را نوید بخش استقرار حکومت مستضعفین در منطقه و کمک به احقاق حق سرکوب شدگان شیعه… Read More ›

Start here