سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: “ج.ا.” ناتوان از کنترل اعتراضات سیاسی  کارگری به سرکوب آنها روی آورد .

اعتراضات کارگری و مردمی نه “صنفی” که اساسا “سیاسی” است .

  “ج.ا.” ناتوان از کنترل اعتراضات سیاسی  کارگری به سرکوب آنها روی آورد .   از همان اوائل آبان ماه – نوامبر سال جاری که ابتدائا حرکات اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه شروع و بعد کارگران شرکت ملی فولاد اهواز در خیابانهای شهر شروع به بیان اعتراضات و اولیه ترین در خواستهای خود کردند ،… Read More ›

Start here