سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: حادثه قتل ” جمال قاشقچی” در جلسه حزب حاکم ترکی

نکات مهم سخنرانی ” اردوغان ” در باره حادثه قتل ” جمال قاشقچی” در جلسه حزب حاکم ترکیه

 اردوغان در این سخنرانی اساسا نامی از ” بن سلمان ” نمی آورد و به طور ضمنی خواهان عدم شرکت وحتی محاکمه وی  در تحقیقاتی است که برای بررسی موضوع قتل برنامه ریزی شده   ” قاشقچی ” صورت خواهد گرفت   ” ارودغان ” که در چند روز گذشته قول داده بود که در جلسه… Read More ›

Start here