سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: “حبس ” و سرکوب ” زنان ” و ” کارگران هپکو

” آیت الله قتل عام اما ” اینبار با “حبس ” و سرکوب ” زنان ” و ” کارگران هپکو” و ” کشاورزان فقیر ” آمد

  ” آیت الله قتل عام  اما ” اینبار با “حبس ” و سرکوب ” زنان ” و ” کارگران هپکو” آمد ،  البته چون دیگر نمی تواند حکم به اعدام های 3000 نفری بدهد .  در حکومت اسلامی ، هیچ گرایش ، انگیزه واراده ای به تغییر دربرآورده کردن اولیه ترین خواستهای مردم ایران،… Read More ›

Start here