سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: حجاب برتتر

استخری که در آن بی حجا ب و با حجاب ، بیکینی و “بور کینی ” در کنار یکدیگر شنا می کنند .

 به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید می دا نید که لغت ” بور کینی ” از تر کیب ” برقع – در تلفط لاتینی بورکا ” و ” بیکینی ” بوجود آمده است و منظور از این لغت پوششی منا سب خانم هایی است که می خواهند ضمن پوشیده بودن اندامشان در سوا حل… Read More ›

پوشش زنان تهران سال 1358 یک سال پس از انقلاب

  در آن سال هنوز ،  چند ماه از انقلاب اشان گذشاه بود . هنوز بگیر و ببندها شروع نشده بود . هنوز ار گا نهای سرکوب شکل نگرفته بود و هنوز صدای ” خمینی ” در گوشها بود که گفته بود در حکومت اسلامی زنها در انتخاب پوشش آزادند ، آهسته آهسته چنان کردند… Read More ›

لحظات با شکوه آزادی زنان عراقی از داعش و حجاب اجباری با کنار نهادن مقنعه و روپوش

  به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید این زنان تا چند روز پیش باید حجاب اجباری بر سر و تن می پوشاندند . اما اکنون که از شر داعش رها شده اند ، کل میزنند و مقنعه و روپوش و حجاب اجباری را به باد می سپارند . ما نیز از شادی آنان شاد… Read More ›

حجاب در ایران، آلمان و آمریکا از ۱۲۰ سال پیش تا کنون + مجموعه عکس

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید   عکس ها و مطلب از سایت “گویا ” نقل شده است  بررسی و نگاه به این عکس ها نشان می دهد که مشکلاتی که زنان و جامعه ما امروز با اقشار عقب مانده و روحا نیون مرتجع دارند ، مشکلی است که بسیاری از جوامع در سیر… Read More ›

این چه حجابی است آخه خانم ….

بالارو سفت پوشونده واسه بهونه ، پایین رو واگذاشته واسه نمونه!!!    اگر این خانم در ایران بود ، پاسداران شیخ صادق قیمه ، قیمه اش می کردن

Start here