سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: : حضور “رضا پهلوی ” در ” انستیتو واشنگتن

” پاتریک کلاوسون ” مدیر دایره تحقیقات “انستیتوی واشنگتن “: ” رضا پهلوی ” نمی تواند در آینده ایران نقشی داشته باشد

مقدمه مترجم : حضور “رضا پهلوی ” در ” انستیتو واشنگتن برای سياست‌گذاری در خاور نزدیک”  که یکی از اندیشکده های مستقر در ” واشنگتن دی سی ” است و معروف به پیشبرد سیاست های نو محافظه کاران در آمریکا است در میان حامیان وی شور وشعف بسیار براه انداخته واینان سعی در تبلیغ این… Read More ›

Start here