سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: ” خامنه ای ” ، “جمهوری اسلامی ” را به کجا میبرد ؟

” خامنه ای ” ، “جمهوری اسلامی ” را به کجا میبرد ؟

وقتی در مورد ج.ا. و ماهیت سیاسی – اجتماعی آن صحبت می شود بسیاری اینطور نظر می دهند که جایگاه ” خامنه ای ” در ساختار نظام اسلامی حاکم بر ایران ، جایگاه قدر قدرتی یگانه نیست و علیرغم قدرت فراوان رهبر در ج.ا. ، کانونهای قدرت دیگری مانند ، ” سپاه پاسداران ” ،… Read More ›

Start here