سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: خبر نامهگویا

اخبار و گزارشات از خبرنامه گویا

  عبدالله شهبازی (نزدیک به خامنه ای): مسئول وزارت اطلاعات پرونده متهمان ترور دانشمندان اتمی به اسرائیل گریخته ضرب شصت اسرائیل و سکوت جمهوری اسلامی    

Start here