سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: خلخالی

تخریب مقبره ” رضا شاه ” بد ستور ” صا دق خلخالی ” ، ملت ایران اما مقبره ” روح الله خمینی ” را تخریب نخواهد کرد ، بلکه

  به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید  ” صادق خلخالی ” آن مجسمه بلاهت و جنایت و نادانی و سمبل و نشا نه واقعی از حکومت جهل و جنایت اسلا می ، گفته بود از ترس اینکه این مقبره در طول سالیا ن به زیا رتگاه مردم تبدیل شود ، باید تخریب می شد… Read More ›

Start here