سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: داعش ، قاسم سلیمانی ، عاشورا ، فدک ، جمهوری اسلامی

تهران منبع صدور انقلاب و ارتجاع در منطقه

تحلیل سیاسی هفته  خاورمیانه در آتش عراق و سوریه و غزه و اسراییل در آتش می سوزند. دهها هزار کشته و میلیونها آواره جنگ داخلی سوریه ، هزاران آواره یورش داعش به مرکز و غرب عراق ، اینان ، شیعیان و ایرانیان را در مناطق تحت کنترل خود در کنار خیابانها ذبح می کند مساجد… Read More ›

تهران منبع صدور انقلاب و ارتجاع در منطقه

تحلیل سیاسی هفته  خاورمیانه در آتش عراق و سوریه و غزه و اسراییل در آتش می سوزند. دهها هزار کشته و میلیونها آواره جنگ داخلی سوریه ، هزاران آواره یورش داعش به مرکز و غرب عراق ، اینان ، شیعیان و ایرانیان را در مناطق تحت کنترل خود در کنار خیابانها ذبح می کند مساجد… Read More ›

Start here