سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: داغ پیشانی

این داغ سجده و عبادت نیست که بر پیشانی شمایان است ، این داغ ننگ خیانت به مردم است .

  وبلاگ کاوه فرزند ملت  “مصباح یزدی “: مردم چه کاره اند ؟ و باطوم و سرکوب ، هدیه نظام به مردم هیچکاره و درمانده. نظام های ضد مردمی هر کدام برای سرکوب فریادهای حق طلبانه مردم بجان آمده خود ، از بهانه های مختلف استفاده می کنند . در”جمهوری آخوندها ” ، تولید نظرات… Read More ›

Start here