سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: دانشجویان متعلق به خانواده های کم در آمد و از اقشار متوسط روستایی و

“بی اعتنایی رهبر ” به دعوت ” دانشجویان عدالتخواه ” ، سرکوب این تشکل شدت خواهد گرفت .

دانشجویان عدالتخواه که برای سالها هسته اصلی جذب و تربیت نیرو از میان دانشجویان  برای ارگانهای مختلف نظام اسلامی بودند ، در ماههای اخیر و بعد از بالا گرفتن بحران اقتصادی و اجتماعی ، دچار بحران های فکری و ماهوی شده اند . عموم این دانشجویان متعلق به خانواده های کم در آمد و از… Read More ›

Start here