سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: دانشمند زمانه خود “کسروی

” ایران اسلامی ” از کران تا به کران وحشت حزب الله است ، سلاخی زندانی سیاسی در “فشافویه” توسط جانیان ” حزب الله “

آخرین پیام ارسالی از ” علیرضا شیر محمد علی ”  که در زمان انتقال به دادسرا با استفاده از تلفن همراه یک فرد مراجعه کننده به آن محل ، ارسال شده است . رد پای  مسئولین قضایی و امنیتی نظام اسلامی و جانیان حزب الله در فاجعه تکان دهنده  قتل ” علیرضا شیرمحمد علی “… Read More ›

Start here