سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: دانلود نسخه شنیداری

” من یک ایرانی ملی گرای افراطی انقلابی هستم “

 تلا شی با هدف پی ریزی گفتمانی برای جانشینی گفتمان شکست خورده “امت گرایی  انقلاب اسلامی “   دانلود نسخه شنیداری  نسخه نوشتاری کوتاه  نسخه نوشتاری کامل 

Start here