سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: درواز

یک آهنگ زیبای شاد عروسی با رقص دختران و پسران ” پامیری “

یک آهنگ زیبای شاد عروسی با رقص دختران و پسران ” پامیری ” یا بدخشان ناحیه خود مختار تاجیکستان . ، مردم این منطقه هنوز هم آتش را مقدس می شمارند ، هنوز در جشن و مهیمانی پیراهن سفید می پوشند ، مردم پامیر یا پای مهر ، پاک نژاد مانده اند و فقط با… Read More ›

Start here