سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: درگیری مردم با نیروی انتظامی

زورگویی ما موران به یک هم وطن و درگیر شدن مردم با آنان

به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید  حکومت خود در حال فراهم کردن شرایطی است که شورش ناراضیان و تهیدستان و حاشیه نشینان ، که زمینه ساز دخالت  کشورهایی است که مانند گرگهای گرسنه در آرزوی پاره پاره کردن این مملکت هستند را رقم بزند . گویا سرنوشت این مردم در دور باطل… Read More ›

Start here