سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: دستگاه جهنمی سرکوب “ج.ا.”

مردم ، به شکل میلیونی با معترضین همراهی کنید ! ایران را از خطر جنگ داخلی نجات دهید !

     سیاستهای ” خامنه ای ” ایران به ورطه ” جنگ داخلی” خواهد کشاند ، حضوراعتراضی و  میلیونی مردم رژیم را  به عقب نشینی وا می دارد .   ” ج.ا.” بخواهد یا نخواهد اعتراض های به حق فقیرترین اقشار مردم ادامه پیدا خواهد کرد ، اقشار مرفه و نیمه مرفه بخواهند ، یا… Read More ›

Start here