سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: دستگیری مصطفی بادکوبه ای

جریان دستگیری و ربودن ” مصطفی باد کوبه ای “

به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید    جریان دستگیری و بیهوش کردن استاد بادکوبه ای برای جلوگیری از حضور وی در پاسارگاد  وی می گوید اورا  که خود قصد داشته به پا سار گاد و برای بزرگداشت روز ” کوروش ” برود  با حیله و نیرنگ سوار بر ماشینی کرده  و بیهوش… Read More ›

Start here