سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: دولت یهود

هولوکاست و برافراشته نگه داشتن مشعل مبارزه با فاشیزم و استبداد

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید  بزرگداشت ” هولوکاست ” بزرگداشت  مبارزه و پیروزی ستمدیدگان و  فرو افتادگان  در مبارزه بر علیه فاشیزم و دیکتاتوری است . این روزها در اسراییل و بسیاری از کشور های جهان ، سالروز  واقعه هولو کاست را پاس می دارند  در باره ” هولو کاست”همه می دانیم که… Read More ›

Start here