سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: رئیس دادگستری استان خراسان

رئیس دادگستری استان خراسان : ما به نمایندگی از خدا در زندگی مردم دخالت می کنیم ! اگر نماینده خدا هستید ، معجزه ای کرده و گرسنگان را سیر کنید .

“خامنه ای ” اگر ” امام ” هستی ، بگو ” سنگ نان شود ” و شکم کارگران گرسنه ر اسیر کن ، بگو باران جاری شود تا  زمین های خشک کشاورزان ” ورزنه ” سیراب شوند .  شوهر بیوه زنان را که مردان آنها را به ناحق کشته ای  زنده کن  ” ، اشک… Read More ›

Start here