سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: راس خیمه ارتجاع علی خامنه ای

دفاعیات قهرمانانه ” حمید درخشنده “: فردی که امام جمعه کازرون را کشت در بازپرسی: مستضعف ندارد بخورد و ثروتمندان هرروز ثروتمندتر میشوند .

دانلود صدای ویدیو  دانلود صدای حمید درخشنده  رسانه های قلم بمزد حکومت جنایتکار اسلامی مطابق معمول که هر گونه مخالفت با ج.ا. را به بیگانگان و مزدوران یا افراد روانی نسبت می دهند ، اقدام قهرمانانه ” حمید درخشنده ” در حمله به امام جمعه جنایتکار کازرون را نیز به فردی شرور و روانی نسبت… Read More ›

Start here