سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: رعایت حق شرعی دزدان

انقلاب نکردیم تا ” ژن برتر ” سفیر دانمارک مراسم عروسی میلیونی بگیرد ، این حقوق پرداخت نشده کارگران است که خرج مراسم زفاف “حرام زاده ها ” می شود !

 سیده  آنا شید ” خیلی دیر به سفره داران انقلاب پیوسته است و خیلی زود بار خود را بسته است “ با زهم یک “ژن برتر ” ، این بار ازدواج  میلیونی  آقا زاده  سفیر دانمارک آمده بودند تا “حکومت عدل علی” بر قرار کنند ، اما آنچه که مردم از این حکومت عدل می… Read More ›

Start here