سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: رقصنده اکرایینی

رقص سنتی ایرانی توسط رقصنده اکراینی

به خانه کاوه فرزند ملت خوش آمدید .   یکی از یهترین رقصهای سنتی ایرانی  ، که توسط یک رقصنده  اوکراینی اجرا شده است . اجرای زیبا همراه با ضبط صدای خوب و لباس مخصوص رقص که اکنون بیشتر از سوی زنان آسیای میانه و دره فرغانه در مراسم هنری و تشریفاتی پدشیده می شود .از… Read More ›

Start here