سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: رقص تاجیکی

زبان فارسی زبان والای عشق است

. زبان فارسی ، زبان جان شیفته است . زبان فارسی زبان والای عشق است ازمیان  چند زبانی که می شناسم ، در هیچکدام ، غنای بیان ظرافتهای عشق انسان به زندگی ، عشق انسان به مظاهر حیات  عشق تا حد جنون  مرد و زن به یکدیگر ، شیفتگی به زیبایی را در حد زبان… Read More ›

یک آهنگ زیبای شاد عروسی با رقص دختران و پسران ” پامیری “

یک آهنگ زیبای شاد عروسی با رقص دختران و پسران ” پامیری ” یا بدخشان ناحیه خود مختار تاجیکستان . ، مردم این منطقه هنوز هم آتش را مقدس می شمارند ، هنوز در جشن و مهیمانی پیراهن سفید می پوشند ، مردم پامیر یا پای مهر ، پاک نژاد مانده اند و فقط با… Read More ›

Start here