سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: رقص منطقه کولاب تاجیکستان

رقص زنان کولابی با لباس های محلی منطقه ختلان زمین + باز نویسی ترانه به فارسی

            کولاب یا ختلان زمین ، منطقه ای در جنوب تاجیکستان با مردمی بسار شاد است . در این ویدیو ” مینا” ، خواننده تاجیک ترانه ” کبک دنغره” را با موسیقی “پاپ” اجرا می کند . شاد بودن و عشق به مظاهر حیات از ویژ گی های فر هنگ… Read More ›

Start here