سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: ر علیه رژیم ظالم و خونریز قیام کنید یک صحنه دهشتناک خودکش

خودکشی نکنید ! سیاسی شوید و بر علیه رژیم ظالم و خونریز قیام کنید یک صحنه دهشتناک خودکشی

صحنه دلخراش است  مواظب باشید  ویدیویی که می بینید ،   صحنه خودکشی جوانی را در متروی تهران   در روز یکشنبه نشان می دهد  . یک جوان باید به چه حد از ناامیدی برسد که دست به این عمل دهشتناک و تکان دهنده بزند ، اما چرا خودکشی ؟ به مبارزان بر علیه این نظام خونریز… Read More ›

Start here