سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: سرقت موتور سیکلت

سرقت مو تور سیکلت یک شهروند توسط مامور نیروی انتظا می

به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید  باور نمی کنید ، اما حقیقت دارد ، یک شهروند موتور سیکلتش را روشن  کنار خیابان پارک کرده است .  البته بنظر می رسد محلی که موتور سیکلت در آن پارک شده است ، پا رک ممنوع است ، یک ماشین آرم دار نیروی انتظامی از… Read More ›

Start here