سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: سرمایه های مالی و انحصاری

مردم بعد از سرکوب دی ماه ، کشته شدگان بسیج و سپاه را ” شهید ” وطن نخواهند دانست. چه کسی می گوید سیاست خارجی ج.ا. ملی است

  اگر این موجودات شکنجه گر وتیر خلاص زن و سرکوبگر ، شهید هستندو  بالاترین مقامات را در نزد ملت دارا هستند ، پس اعتراضات مدنی و زن و کارگر و دانشجو و معلم و آن ایرانی مالباخته بحق نیست ، نمی توان در یک معادله هم مردم سرکوب شده را ، مدافعان راه ازادی… Read More ›

         آیا سرمایه های مالی و انحصاری بر

            آیا سرمایه های مالی و انحصاری بر اقتصاد ایران حاکم شده اند ؟   این نوشته بدنیال آنست که نظری معین  و احتمالا  بدیع در حوزه اقتصاد سیاسی  کشورمان را   با مخاطب خود درمیان بگذارد .   واقعیتهای انکار ناپذیری در اقتصاد ما وجود دارد که می توان از آنها نتیجه گرفت که… Read More ›

Start here