سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: سرکوب کارگران بنفع سرمایه داران

ج.ا مظهر گسترش و شیوع ” فاشیزم ولایی ” در منطقه و سر این افعی باید درایران به سنگ کوبیده شود!

  آیا می دانید که ” فاشیزم ” روی دیگر و منحرف شده ” انقلابیگری ” است ؟ در جوامعی که گرفتار بحران های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی هستند ، در جوامعی که ساختار اقتصادی جوابگوی بر آورده کردن اولین نیازهای مردم نیست و سنتی ترین بخشهای اقتصادی و اجتماعی  جمعیت  نیز  از تجدد… Read More ›

Start here