سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: سمرفند

زبان فارسی زبان خنیاگران رند بیتاب عشق زمینی است .

  به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید  در دوشنبه و سمرقند و بخارا، مجسمه ها ، اشعار و موسیقی اصیل فارسی تما ما دیگر است . در آنجا با مجسمه ابوعلی سینا روبرو می شوید که فیلسوفی  عصیانگر در مقابل آسمان بلند را بنمایش می گذارد   اگر به سمرقند ، بخارا ،دوشنبه یا… Read More ›

Start here