سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: سپاه پاسدران انقلاب اسلامی

” فایل شنیداری ” منصوب به ” علی نصیری ” فرمانده سابق سپاه حفاظت ” و ابهامات جدید

سردار باقرزاده رییس کمیته جستجوی مفقودین نیروهای مسلح : سردار نصیری در خدمت انقلاب هستند ! در پی انتشار نوشته ای در سایت ” کاوه فرزند ملت ” تحت عنوان “سئوالهای بی پاسخ در برکناری ” عزیز جعفری ” . ” فرمانده سابق ” سپاه حفاظت ” کجاست ؟  ، مقاله ای تحت عنوان “پناهندگی… Read More ›

Start here