سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: سید محمد فلاح

ویدیوی ارسالی چند تن از دستگیر شدگان از درون خودرو نیروهای انتظامی .

این فرزندان ما هستند که برای تظاهرات آرام و نشان دادن نارضایتی اشان از وضعیت موجود به خیابانها آمده اند و اسیر دست نیروهای سرکوبگر رژیم خونریز و ظالم حاکم شده اند .اسیر شده اند اما هنوز هم دست از اظلاع رسانی برنداشته اند ، روحیه بالای این قهرمانان امید ما برای براندازی حکومت اسلامی… Read More ›

Start here