سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: شورش حق مردم است ، انقلاب کار مردم است . .

شورش حق مردم است ، انقلاب کار مردم است . .

  امروز و در بسیاری از شهرهای کشورمان ، اعتراضات گسترده به حاکمیت نا کار آمد و نالایق و البته مدعی اداره امور جهان و حتی کائنات ، در جریان است ، روزی نیست که شاهد اعتراضات کارگری ، تظاهرات مالباختگان ، بازنشستگان ، درویشان ، کارمندان و کسبه جزء که هر کدام به مناسبتی… Read More ›

Start here