سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: صدور انقلاب

تلاش در صدور انقلاب اسلامی به خارج و تحکیم آن در داخل دو منبع بحران زا برای ایران و ایرانی

  در تاثیر انقلاب فرانسه بر اروپا همین بس که در فاصله سالهای 1802-1791 اکثر  29 قانون اساسی که در کشورهای اروپایی نوشته شد  تحت تاثیر و یا مداخله مستقیم فرانسه  بود . در همه انقلاب های دوران مدرن از انقلاب کبیر فرانسه تا انقلاب اکتبر روسیه و انقلاب در چین و انقلاب در ایران… Read More ›

کنسولگری ج.ا. در” بصره ” به آتش کشیده شد ، در “دمشق” و ” بیروت ” نیز همین خواهد شد !

  تحلیلی بر رشد گرایشات ضد ج.ا. در عراق .  لاف می زدند که در چهار پایتخت کشور عرب زبان محبوب دلها شده اند ، رجز می خواندند که ” سپاه قدس ” ارتش آزادی بخش است و با خود ” انقلاب اسلامی ” اشان را به کشور های عربی صادر می کند ! ”… Read More ›

Start here