سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: طالبان

طالبان از تفنگداری به حکومتداری وتاثیرات آن برافغانستان و منطقه

آنچه که در افغانستان اتفاق افتاد و به بقدرت رسیدن طالبان منجر شد قطعا به هیچکدام از تئوری های قدرتگیری نیروها و احزاب سیاسی یکصد ساله اخیر شبیه نبود . طالبان  نه به مانند انقلابهای کلاسیک با وقوع اعتصابها و تظاهرات گسترده ، نه طی جنگ دراز مدت کوهستانی و محاصره شهر ، نه با… Read More ›

” روحانیت در مذهبی ترین کشور، خدا را کشت ” در ایران امروز ، خدا مرده است ، ایران چهار نعله بسوی ” لائیسیته ” میرود

طشت رسوایی ” روحانیت ” و ” فقاهت ” از بام افتاده و این رسوایی به آنجا رسیده است که ” عاشقان دیروز ولایت ” امر وز به ” دشمنان روحانیت ” تبدیل شده اند . البته اینان هنوز به دخالت ” دین بدون روحانیت ” در سیاست امید دارند ، اما مردم ما دیگر… Read More ›

افشای اسناد کمکهای حکومت اسلامی ایران به ” طالبان ” در افغانستان

به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید  بر اسا س اسناد بدست آمده از یک  عضو  دستگیر شده ” طالبان ” در افعانستان ، که در قالب گزارشی از سوی تلویزیون سراسری ” افغانستان ” به نمایش درآمد ، حکومت اسلامی ایران بنحو گسترده ای امکانات مالی و تسلیحاتی در اختیار این گروه… Read More ›

سخنی با ” همزبا نا ن ” ا فغا ن ” : چرا فکر می کنید همه دنیا موظف به کمک به شما هستند و حتی یکبار هم به نقد خود نمی پردازید؟

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید بسیار دیده ا یم و شنیده ایم که که کنفرانسها و گردهما یی های بین المللی بر پا شده تا راههای کمک رسا نی به دولت و ملت افغانستا ن مورد بحث و بررسی قرار گیرد  سال 2002  کنفرانس توکیو  5.5 میلیارد دلار سال  2002   ///////// برلین    8    … Read More ›

کدام احسا س حقارت ، جوانان و روحانیون مسلما ن را به افراطی گری می کشاند

  به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید در مدارس علمیه چه بر سر طلبه ها می رود که اینان در بزرگسالی چنین  بیرحم و بی حیا می شوند . 18+   warning  Graphic content  در دو ویدیوی زیر دوفیلمبرداری از  دو جنایت  را که هر دو هم در افغا نستان و هر دو هم توسط… Read More ›

Start here