سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: طبقه جدید سرمایه دار بوجود آمده در دوران حیات « ج.ا.»

« فرخ نگهدار » بدنبال «انقلاب و آخوند مخملی »‌ در ایران است !

  نگاهی به برنامه پرگار «تغییر در آمریکا – انتخابات در ایران » با شرکت « فرخ نگهدار – علیرضا نوری زاده » . در این نوشته به مواضع مطرح شده از سوی« فرخ نگهدار » از فعالان جنبش چپ در باره تاثیر حضور « جو بایدن » بعنوان « رئیس جمهور آمریکا » و… Read More ›

Start here