سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: فاشیزم اسلامی

گاو بجای استاندارو فحاشی مداح به رئیس جمهور : در مملکت  چه خبر است ؟ 

بحرانهای فاشیستی حکومت و وظایف ما مقدمه : دیروز و البته در چند ماه اخیر جمعی از کشاورزان و دامداران  خشمگین در اصفهان  و شهرهای دیگر در اعتراض به کمبود آب ، نبود علوفه و خوراکهای دامی و ارزانی قیمت تحویلی شیر با دامهای خود و ظروف حمل شیر در اطراف استانداری ها و فرمانداری… Read More ›

” روحانیت در مذهبی ترین کشور، خدا را کشت ” در ایران امروز ، خدا مرده است ، ایران چهار نعله بسوی ” لائیسیته ” میرود

طشت رسوایی ” روحانیت ” و ” فقاهت ” از بام افتاده و این رسوایی به آنجا رسیده است که ” عاشقان دیروز ولایت ” امر وز به ” دشمنان روحانیت ” تبدیل شده اند . البته اینان هنوز به دخالت ” دین بدون روحانیت ” در سیاست امید دارند ، اما مردم ما دیگر… Read More ›

این صدای خرد شدن استخوان فقرا و زحمتکشان و مردم زیر چکمه فاشیزم اسلامی است که جان را می آزارد و اشک ها را بر گونه جاری می کند

  به هر کجا که در پهنه وطن نظر بیندازیم ، عوامل رژیم در کار سرکوب و ظلم بیحد و حصر به آحاد ملت هستند ، ایران ما ،ایران زیبای ما امروز در دام بلای فقیه نادان خامنه ای و اندک طرفدرانش گرفتار آمده است  ، صدای خرد شدن استخوان فقرا و کارگران و مالباختگان… Read More ›

Start here