سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: قالیباف

بر آمد ” قالیباف “، سقوط کامل حکومت اسلامی دردامن ماکیاولیزم ، فساد، جنایت و “عقل خونین ” است

” عقل سرخ ” یا ” عقل خونین ” مسئله اینست  یکی از ملتزمین رکاب ” قالیباف ” که مواضع سیاسی خود را با تخلص ” عقل سرخ ” نشر می دهد در باره روخوانی قالیباف از روی یک متن از پیش نوشته شده که با التهاب و دست پاچگی و تپق و غلطهای فاحش… Read More ›

بازداشت ” مشایی هشدار به همه کسانی است که متحد ” خامنه ای ” هستند

 خامنه ای متحدی غیر قابل اعتماد است و متحدان سیاسی وی هر لحظه می توانند از وی انتظار خیانت به خود را  داشته باشند .  برای همه کسانی که ” خامنه ای ” و بافت قدرت سیاسی در ایران امروز را می شناسند بازداشت ” مشایی ” چندان دور از انتظار نبود. ” خامنه ای… Read More ›

Start here