سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: قرار داد بر سر رژیم خقوقی خزر در شهر اکتائو خزر

” خزر ” را دادند تا سوریه نرود ،” خزر” رفت ! در “سوریه” هم دیری نخواهند ماند .

بعد از سالها کشمکش بر سر رژیم حقوقی استفا ده از ” دریاچه خزر ” ، فدراسیون روسیه و سه کشور ” ترکمنستان ” ، آذر بایجان ” و ” قزاقستان ” نهایتا توانستند نظر خودر ا به جمهوری اسلامی تحمیل کرده و با ترفند دریا  و نه دریاچه دانستن ” خزر ” سهم حداقلی… Read More ›

Start here