سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: مائده هژبری

جمهوری اسلامی ناتوان از برخورد با بحرانهای اجتماعی ، جوانان فعال در اینستاگرام را سرکوب می کند ،

  این دختران و پسران جوان  که هر آنچه هستند بدون تجاوز به حقوق دیگران ، ابراز کرده و نمایش داده و می رقصند و می خوانند هزار بار شرف دارند  به نمونه های حجاب برتر  شیوه زیست اسلامی ولایی که  برای در یافت امتیاز و رانت ، در صدا و سیما چادر و مقنعه… Read More ›

Start here