سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: مبارزه با حجاب اجباری

سیم لخت و شوخی با خواهران عرزشی

    همیشه شعبون ، یکبارهم رمضون ! همیشه تبلیغ برای حجاب اجباری ! یکبار هم ضد تبلیغ برای حجاب اجباری

بنظر شما این ” روحانی ” چرا این چنین فریاد می زند ؟

یک دختر خانم در مترو بدون روسری در حال عبور است و یک ” روحانی ” با دیدن وی می خواهد  ” آتش باختیار ” عمل کرده و امر بمعروف کند و فرمان ” حفظ حجاب به “دختر ” بدهد که با بی اعتنایی  او روبرو می شود و وی که از به اجرا درنیامدن… Read More ›

” چگونه فولاد آبدیده می شود” و قهرمانان در دفاع از حقوق مردم بر می خیزند .؟ نگاهی به مبارزات ” نرگس محمدی” و “آتنا دائمی” این دو زن آهنین

به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید    من آتنا دائمی از داخل ایران با شما صحبت میکنم خطابم به آنهاییست که میگویند مسئله حجاب مربوط به خارج نشینان است… نمی توان دستی حتی  از دور بر آتش سیاست و مبارزات مدنی در ایران داشت و این دو “زن ” را نشناخت …. Read More ›

” چگونه فولاد آبدیده می شود” و قهرمانان در دفاع از حقوق مردم بر می خیزند .؟ نگاهی به مبارزات ” نرگس محمدی” و “آتنا دائمی” این دو زن آهنین

به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید  من آتنا دائمی از داخل ایران با شما صحبت میکنم خطابم به آنهاییست که میگویند مسئله حجاب مربوط به خارج نشینان است… نمی توان دستی حتی  از دور بر آتش سیاست و مبارزات مدنی در ایران داشت و این دو “زن ” را نشناخت . رومن… Read More ›

پوشش زنان تهران سال 1358 یک سال پس از انقلاب

  در آن سال هنوز ،  چند ماه از انقلاب اشان گذشاه بود . هنوز بگیر و ببندها شروع نشده بود . هنوز ار گا نهای سرکوب شکل نگرفته بود و هنوز صدای ” خمینی ” در گوشها بود که گفته بود در حکومت اسلامی زنها در انتخاب پوشش آزادند ، آهسته آهسته چنان کردند… Read More ›

با زنان و دختران شجاع در مبارزه با حجاب اجباری-2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید  آزادی یک جامعه ، وابسته به  آزادی زنان آن جامعه است .   ملاک آزاد بودن یک جامعه آزاد بودن زنان آن جامعه است . این سخن بسیاری از بزرگان فعال در دفاع از حقوق زنان است . با این ملاک ایران جامعه ای بشدت بسته به حساب… Read More ›

Start here