سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: مجسمه شاه اسمعیل سامانی در میدان مرکزی شهر دوشنبه

چرا دختران تاجیک به مردان ایرانی عشق می ورزند ؟

Почему таджикские девушки любят иранских мужчин? Why do Tajik girls love Iranian men? Интерес таджиков к иранцам در عشق و علاقه تاجیکان به ایرانیان بخش دوم ًAbout the interest of Tajiks to Iranians   چرا دختران تا جیک به مردان ایرانی عشق می ورزند  2       1    ” زهره ” دختری از دوشنبه تاجیکستان… Read More ›

در عشق و علاقه تاجیکان به ایرانیان … شما ایرانی هستی ؟… نور دیده ، تاج سر

دسامبر سال 1992 خیابان “سامانی – دوشنبه تاجیکستان . با اینکه هنوز چند ماه است که به تاجیکستان آمده ام اما با لهجه دری تاجیکان آشنا شده و آنرا می فهمم. هنوز زمستان سرد و پر برف «دوشنبه » تمام نشده است . عصرها ، هوا خیلی زود تاریک می شود ، میدانم که یکی… Read More ›

تاجیکستان نگاهی از درون

تاجیکستان نگاهی از درون در این سلسله ار مقالات می خواهم با نگاهی  از درون به  “جنگ داخلی در تاجیکستان” بپردازم . قصد از این نگاه نه نگاهی از سر حسرت یا بیان غم درون برای براه افتادن جنگی با حدود پنجاه تا صد هزار کشته و یک میلیون آواره از همزبانان تاجیک ما (… Read More ›

Start here